Eksamikorraldusest

Eksamile pääsemise eelduseks on saada tunnikontrollide eest ja kodutööde eest kas:

  • vähemalt 60% võimalikust tunnikontrollide punktide arvust ja kontrolltöö eest vähemalt 51% punktidest VÕI
  • vähemalt 50% võimalikust tunnikontrollide punktide arvust ja kontrolltöö eest vähemalt 61% punktidest

Tulemused

Kodutööd

Ülesannete lahendamine õpetaja juhendamisel toimub harjutustunnis. Harjutustundides osalemine on kohustuslik. Lisaks antakse harjutusülesanded koduseks lahendamiseks, mille lahendamine aitab edukalt läbida tunnikontrollid ja kontrolltöö

Kodutööd

Kodutöö 5: Jagavus, Moodularitmeetika. Ülesanded

Kodutöö 4: Kombinatoorne tõenäosus. Ülesanded

Kodutöö 3: Rekurrentsed arvujadad. Ülesanded

Kodutöö 2: Kombinatoorika II. Ülesanded

Kodutöö 1: Kombinatoorika I. Ülesanded

Kontrolltööd

Tulemused

Tunnikontroll

Tunnikontroll 5: Jagavus, Moodularitmeetika. A B C

Tunnikontroll 4: Kombinatoorne tõenäosus. A B C

Tunnikontroll 3: Rekurrentsed arvujadad. A B C

Tunnikontroll 2: Kombinatoorika II. A B C

Tunnikontroll 1: Kombinatoorika I. A B C

Kontrolltöö

11.05.2017 Kontrolltöö. Järeltöö

27.04.2017 Kontrolltöö

Tunniplaan

Rühm Päev Aeg Auditoorium
IABB23, IABB24 kolmapäev-paaris 12:00-13:30 SOC-314
IAPB25, IAPB26 kolmapäev-paaris 14:00-15:30 SOC-314
IABB21, IABB22 neljapäev-paaris 10:00-11:30 SOC-310

Ajakava

Nädal Rühm A Rühm B Rühm C
16 Graafid II [17.05.17] Graafid II [18.05.17] Graafid II [18.05.17]
15 [11.05.17] Järeltöö
14 Graafid I [03.05.17] Graafid I [03.05.17] Graafid I [04.05.17]
13 [27.04.17] Kontrolltöö
12 Jagavus, Moodularitmeetika II [19.04.17] Tunnikontroll 5 Jagavus, Moodularitmeetika II [19.04.17] Tunnikontroll 5 Jagavus, Moodularitmeetika II [20.04.17] Tunnikontroll 5
10 Jagavus, Moodularitmeetika I [05.04.17] Tunnikontroll 4 Jagavus, Moodularitmeetika I [06.04.17] Tunnikontroll 4 Jagavus, Moodularitmeetika I [06.04.17] Tunnikontroll 4
8 Kombinatoorne tõenäosus [22.03.17] Tunnikontroll 3 Kombinatoorne tõenäosus [22.03.17] Tunnikontroll 3 Kombinatoorne tõenäosus [23.03.17] Tunnikontroll 3
6 Rekurrentsed arvujadad [08.03.17] Tunnikontroll 2 Rekurrentsed arvujadad [08.03.17] Tunnikontroll 2 Rekurrentsed arvujadad [09.03.17] Tunnikontroll 2
4 Kombinatoorika II [22.02.17] Tunnikontroll 1 Kombinatoorika II [22.02.17] Tunnikontroll 1 Kombinatoorika II [23.02.17] Tunnikontroll 1
2 Kombinatoorika I [08.02.17] Kombinatoorika I [08.02.17] Kombinatoorika I [09.02.17]

Kordamisküsimused

Kordamisküsimused

Põhiõpik

Discrete mathematics: elementary and beyond

Discrete mathematics: elementary and beyond By Laszlo Lovasz, Jozsef Pelikan, Katalin Vsztergombi 2003

Loenguteemad ja slaidid

Kursuseleht

Muid allikaid

Concrete Mathematics

Graham, D. Knuth, and O. Patashnik. Concrete Mathematics. Addison-Wesley, 1998 Ester

Diskreetse matemaatika elemendid

R. Palm. Diskreetse matemaatika elemendid. Tartu Ülikooli Kirjastus, Tartu, 2003. Avalik koopia TÜ Raamatukogust

Комбинаторика

Виленкин Н.Я., Виленкин А.Н., Виленкин П.А. Комбинаторика. М.: ФИМА, МЦНМО, 2006 или старая версия Виленкин, Н. Я. Комбинаторика. Москва : Наука, 1969. Ester Tõlge: N. J.Vilenkin. Kombinatoorika. Tallinn : Valgus, 1975 Ester