Loogika arvutiteaduses (sügis 2014)

Kood:ITT 0040

Punkte: 5.0 EAP

Nädalatunde: 4, sh loenguid 2, harjutusi 2

Kontrollivorm: eksam

Õppejõud: prof. Tarmo Uustalu, arvutiteaduse instituut

Kontakt: firstname(at)cs.ioc.ee, 620 4250

Tunniplaan:

Esimene kord on N 11.9.2014

Al. okt. esimesest täisnädalast kohtume neljapäevade asemel reedeti, v.a. paar erandit, vt all. Samad ajad ja koht!

Loengud, harjutused

Kuupäev L/H Teema Slaidid
N 11.9. L/H1 Sissejuhatus kursusesse; lauseloogika süntaks, semantika, üldkehtivuse lahenduvus pdf
N 18.9. L/H2 Lauseloogika normaalkujud, lauseloogika Hilberti süsteem pdf
N 25.9. L/H3 Lauseloogika Hilberti süsteem ja loomulik tuletus pdf
N 2.10. L/H4 Lauseloogika sekventsiarvutus pdf
R 10.10. L/H5 Predikaatloogika süntaks ja semantika pdf
R 17.10. L/H6 Predikaatloogika prenekskuju ja skolemiseerimine; predikaatloogika üldkehtivuse mittelahenduvus + kontrolltöö (ülesanded) pdf
N 23.10. L/H7 Predikaatloogika Hilberti süsteem ja loomulik tuletus pdf
R 24.10. L/H8 Predikaatloogika sekventsiarvutus pdf
R 7.11. L/H9 Aksiomaatilised teooriad; aritmeetika ja selle aksiomatisatsioonide mittetäielikkus pdf
R 14.11. L/H10 Modaalloogikate süntaks ja Kripke semantika, modaalloogikate Hilberti süsteemid + kontrolltöö (ülesanded) pdf
R 21.11. L/H11 Modaalloogikate tõlkimine predikaatloogikasse, "korrespondentsiteooria" pdf
R 28.11. L/H12 Dünaamiline loogika, mittedeterministlike programmide esitamine aktsiooniavaldistega, verifitseerimine teoreemitõestamisega pdf
N 4.12. L/H13 Ajaloogika LTL, süsteemide modelleerimine oleku-üleminekusüsteemidega, verifitseerimine mudelikontrolliga pdf
R 5.12. L/H14 Teadmiste ja tõekspidamiste loogikad pdf
R 19.12. L/H15 Teadmiste ja tõekspidamiste loogikad (jätk) + kontrolltöö  

Lugemist

Eestikeelne kirjandus: Täpselt sobivat ei ole, aga abiks on:

Võõrkeelne kirjandus: Kõige sobivam on:

Aga abiks on ka nt:

Matemaatilisemad:

Viiteid


Tarmo Uustalu
Viimane uuendus 28.11.2014