Teooriapäev Roostal

H. Lipmaa, T. Uustalu ja V. Vene on omavahel mõnda aega arutanud ideed, et paar korda aastas korraldada Tallinna-Tartu vaheline teoreetilise arvutiteaduse päev või -seminar või -kool - mõelgem võrdluseks Eestis pikkade traditsioonidega matemaatikapäevadele, füüsikapäevadele või mehaanikapäevadele. Nende eesmärk oleks, et eesti teoreetilisema kallakuga arvutiteadlased saaksid aegajalt pisut kuulda üksteise tööst ja ehk ka üksteisele midagi õpetada. Iseäranis peaks asjast tulu tõusma kraadiõppele (nii kuuldava kui ise räägitava kaudu). Sarnaseid üritusi on tegelikult tehtud - meenutagem nt U. Kaljulaiu eestvedamisel 1998.-99. a peetud 3-osalist kursust Algebralised struktuurid arvutiteaduses -, kuid viimasel paaril aastal mitte, niisiis on lihtsalt õige aeg hea tava taaselustada.

Praeguseks on idee tehniliselt sealmaal, et esimene kodumaine Teooriapäev (nimetatud USAs tavapäraste Theory Day'de järgi) toimub K-N 16.-17.10.2002 Roosta puhkekülas KübI aastalõpuseminari (N-R 17.-18.10.) satelliitsündmusena. Käesolev tekst on kutse sellest üritusest osa võtma.

Roosta päeva plaanis on paar tutoriali-tüüpi ettekannet, tehnilisi ettekandeid esinejate isiklike uuemate tegemiste kohta ning mõnus äraolemine. Ettekannete valdkondadeks on (mitte päris ootamatult) krüptoloogia ja loogika/semantika. Esinejad on A. Buldas, P. Laud, H. Lipmaa, J. Willemson, J. Raik, T. Tammet, M. Tombak, T. Uustalu, V. Vene; võimalikud on veel väikesed muutused.

Täpne programm valmib lähinädalail, aga ürituse korraldusliku külje heaks õnnestumiseks peaksime paralleelselt teada saama, kes on tulemas. Osavõtust palume võimalikult ruttu, kuid hiljemalt E 23.9 teatada Tarmo Uustalule (email tarmo(at)cs.ioc.ee, tel (0) 620 4250).

Osavõtutasu sõltub osavõtjate arvust, kuid ei tule kõrge; selles sisalduvad ööbimine, toitlustus.

Algus K 16.10. orienteeruvalt kl 12, lõpp N 17.10. samuti orienteeruvalt kl 12. (Järgneb KübI aastalõpuseminar.)

Teooriapäeva Roostal toetab TTÜ 2002.-03. a Arvutiteaduse aluste tippkeskus.

Järgmine üritus toimub juba talvel või hiljemalt suvel 2003 järgmises paigas. Kõik ideed, ettepanekud (mida, miks, kuidas, kus) on teretulnud.

Helger Lipmaa
Tarmo Uustalu
Varmo Vene
Viimane uuendus 9.9.2002