Model Based Java Software Development Technology

1.04.2013-30.11.2015

Projekti eesmärkideks on

  1. arendada välja automaatsel programmide sünteesil põhinev mudelipõhine Java programmide koostamise tehnoloogia koos toetava metoodikaga;
  2. realiseerida väljatöötatavat tehnoloogiat toetav arvutuskeskkond Java rakenduste loomiseks;
  3. valideerida tehnoloogiat tööstuslike rakendusprogrammide (hüdraulika jõuülekanded, tootmisprotsesside äriloogika jms) ning e-teenuste ja/või nende protitüüpide loomise kaudu.

Loodaval süsteemil on kasutajaliides probleemvaldkonna mudelite visuaalseks spetsifitseerimiseks (nt diagrammide, skeemide ja lihtsamate jooniste kujul). Pakutav mudelipõhine arendusmetoodika võimaldab kõrgtasemel automatiseerida tarkvara koostamist ning selle aluseks on formaalloogikal põhinevad programmide konstrueerimise meetodid.

  • Model-based Java software development technology [PDF]
  • CoCoViLa

Toetus

  • Euroopa Regionaalarengu Fond Projekti kood struktuuritoetuste riiklikus registris: 3.2.1201.13-0026
  • Archimedes
  • Eesti info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kõrghariduse ning teadus- ja arendustegevuse riiklik programmi 2011-2015 [IKT programm]