CIDEC    
ÜIK
Estonian Winter Schools in Computer Science    
Eesti arvutiteaduse talvekoolid
EWSCS 2000
EATTK 2000

5th Estonian Winter School in Computer Science (EWSCS)
V Eesti Arvutiteaduse Talvekool (EATTK)

Park Hotel Palmse, Lahemaa, Estonia
Feb 27 - March 2, 2000


CALL for PARTICIPATION

The Estonian Winter Schools in Computer Science are held annually and organized by CIDEC.

TALVEKOOLI INFOLEHT

Eesti arvutiteaduse talvekoolid on iga- aastased ning nende korraldajaks on ÜIK.
The main objective of these schools is to expose Estonian, Baltic, and Nordic M & PhD students to frontline topics in computer science that are usually not covered within the regular curricula. Koolide peaeesmärgiks on tutvustada eesti, balti ja põhjamaade magistrande ja doktorande arvutiteaduse aktuaalsete teemadega, mida regulaarsed õppekavad ei kata.

The main part of the program consists of short courses by renowned specialists: Programmi põhiosa moodustavad lühikursused tunnustatud spetsialistidelt:

Another part of the school is intended for the STUDENTS' PRESENTATIONS of their research (in English, presentation 20 min + questions 10 min). Osa kooli ajast on reserveeritud MAGISTRANDIDE/ DOKTORANDIDE ETTEKANNETELE oma töö tutvustamiseks (inglise keeles, ettekanne 20 min + küsimustele 10 min).

For participants transportation from Tallinn to Palmse, accommodation and meals for 4 days will be provided (number limited, graduate students giving presentations are preferred).

CS teaching departments at TU and TTU have an agreement on supporting students they supervise, please contact your supervisor or approach the organising committee about the fee.

Osavõtjatele korraldatakse transport Tallinnast Palmsesse, elamine+söök nelja päeva jooksul (kohtade arv piiratud, eelistatakse ettekannetega magistrante/ doktorante).

Arvutiteadust õpetavad instituudid TÜs ja TTÜs on lubanud osamaksu osas toetada oma juhendatavaid, palun pöörduda oma juhendaja poole või võtta ühendust korralduskomiteega.

Please REGISTER before
Feb 15, 2000 !

ORGANISING COMMITTEE:

Palun REGISTREERUGE kindlasti enne
15. veebruari 2000 !

KORRALDUSKOMITEE:

Jüri Vain (TTÜ/KübI), Mati Tombak (TÜ), Helger Lipmaa (Küberneetika AS/TÜ), Monika Perkmann (KübI)

Contact Address / Kontaktaadress
Monika Perkmann
Akadeemia tee 21, (B 419)
Tallinn 12618, ESTONIA
E-mail: cidec@cs.ioc.ee
Phone/Telefon: (+372) 620 4216
Fax/Faks: (+372) 620 4226

16/02/2000 monika@cs.ioc.ee