CIDEC    
ÜIK
Estonian Winter Schools in Computer Science    
Eesti arvutiteaduse talvekoolid
EWSCS 2000
EATTK 2000

5th Estonian Winter School in Computer Science (EWSCS)
V Eesti Arvutiteaduse Talvekool (EATTK)

Park Hotel Palmse, Lahemaa, Estonia
Feb 27 - March 2, 2000


The school is partly sponsored by Archimedes - The European Union Education and Science Programs Estonian Foundation in particular the Phare HESR programme "Higher Education and Science Reform": mainly to cover the cost of lecturers. Talvekooli sponsoreerib osaliselt Archimedes - Euroopa Liidu Haridus- ja Teadusprogrammide Eesti Sihtasutus, ehk täpsemalt Phare HESR programm "Kõrghariduse ja teaduse reformi programm", katmaks põhiliselt lektorite kulud.
The rest of expenses will be covered by fees on actual cost basis. The estimate for the fee is 3000 EEK (190 USD) per participant. This amount will be asked from participants, who will not receive support by CS teaching departments in TU and TTU. Ülejäänu kaetakse osamaksude näol arvestades tegelikke kulutusi. Eelarveline hinnang osamaksu suuruse osas on 3000 EEKi osavõtja kohta. See on ka summa peavad tasuma need, kes ei saa toetust oma instituutide kaudu (ka ülikoolidevälised osavõtjad vabade kohtade olemasolul).
Support is being offered to cover the fee for 3-4 students from Nordic or other Baltic states. However these students must cover their travel costs till Tallinn. On olemas võimalus osamaksu osas toetada 3-4 Põhjamaade ja teiste Baltimaade üliõpilast. Sõidukulud Tallinnani tuleb katta ise.

04/02/2000 monika@cs.ioc.ee