CIDEC    
ÜIK
Estonian Winter Schools in Computer Science    
Eesti arvutiteaduse talvekoolid
EWSCS 2000
EATTK 2000

5th Estonian Winter School in Computer Science (EWSCS)
V Eesti Arvutiteaduse Talvekool (EATTK)


Park Hotel Palmse, Lahemaa, Estonia
Feb 27 - March 2, 2000What was EWSCS'2000?

See PHOTOS by Monika

Mis oli EATTK'2000?

Vaadake Monika tehtud PILTE.

The Estonian Winter Schools in Computer Science
are held annually and organized by CIDEC.
Eesti arvutiteaduse talvekoolid on iga- aastased
ning nende korraldajaks on ÜIK.
The following short courses were given: Toimusid järgmised lühikursused:

This year there were again 2 winners at the student presentation contest: Parima tudengiettekande tiitel läks sellel aastal jälle jagamisele:
"EFFICIENT ON-LINE DIGITAL SIGNATURE VALIDATION" - Jan Willemson (Uni of Tartu)
"ON USING THE TWO-LEVEL MODEL AS THE BASIS OF MORPHOLOGICAL ANALYSIS AND SYNTHESIS OF ESTONIAN" - Heli Uibo (Uni of Tartu)

ORGANISING COMMITTEE: KORRALDUSKOMITEE:
Jüri Vain (head /esimees), Helger Lipmaa, Monika Perkmann, Tarmo Uustalu, Mati Tombak

08/03/2000 webmaster