CIDEC    
ÜIK
Estonian Winter Schools in Computer Science    
Eesti arvutiteaduse talvekoolid
EWSCS 2000
EATTK 2000
ÜIK logo

5th Estonian Winter School in Computer Science
V Eesti Arvutiteaduse Talvekool

FEB 27 - MAR 02, 2000


REGISTRATION FORM

REGISTREERUMISVORM

first name - eesnimi

last name - perekonnanimi

home university - koduülikool

department - instituut

student/ tudeng
MSc student/ magistrant
PhD student/ doktorant

year of study - mitmenda aasta

teaching staff/ õppejõud
other/ muu

specify - täpsusta

your field - teie valdkond

presentation title - ettekande pealkiri

name of advisor - juhendaja nimi

HOW TO CONTACT YOU - TEIE KONTAKTANDMED

address - aadress

town - linn

zip - postiindeks

e-mail

phone - telefon

fax - faks

I WANT TO PARTICIPATE
IN THE WINTER SCHOOL and
TAHAKSIN OSALEDA
TALVEKOOLIS ning
will give a presentation teen ettekande
just want to listen to the lectures soovin vaid kuulata loenguid

SPECIAL BUS TO PALMSE AND BACK ERIBUSS PALMSESSE JA TAGASI
go on bus from IoC tulen bussi peale KübI juurest
go on bus from Central Bus Terminal tulen bussi peale Bussijaamast
come on my own tulen omal jõul
back to Tallinn by special bus tagasi Tallinna eribussiga
leave Palmse on my own lahkun Palmsest omal jõul

Please add any comments
or additional information in the box below :
Kirjutage siia kui Teil on kommentaare
või küsimusi:

Back BACK to CALL for PARTICIPATION
TAGASI TALVEKOOLI INFOLEHELE

08/02/2000 webmaster