(tempus logo)

Structural Joint European Project JEP-6145

Sponsored by European Community

-----------
In English

TALVEKOOLI INFOLEHT


Lugupeetavad õppejõud, magistrandid ja üliõpilased !

TEMPUS JEP-06145, Ülikoolide Informaatikakeskus (ÜIK) korraldab 3-8. märtsini 1996 talvekooli:

INFORMAATIKA UUED SUUNAD

(NEW TRENDS IN COMPUTER SCIENCE AND INFORMATION TECHNOLOGY)
Kooli eesmärgiks on anda Eesti magistrandidele ja doktorandidele ülevaade mõningatest aktuaalsetest uurimisteemadest informaatikas.


! AEG:3 - 8. märts, 1996
KOHT:Pühajärve, Otepää

(Loodame, et on piisavalt lund ka suusatamiseks)


* Kutsutud lektorid JEP 06145 partnerülikoolidest esinevad loengutega (inglise keeles), tutvustades oma uurimisvaldkonda ja nendega seotud uudseid kursusi (umbes 7 tundi päevas).

Eelkokkulepped on sõlmitud järgmiste lektoritega:

*
Prof. Ravn (Copenhagen, Tech. Univ. of Denmark) Requirements engineering and design
*
Prof. Hansen (Copenhagen, Tech. Univ. of Denmark) Duration calculus
*
Prof. Richel (Copenhagen, Tech. Univ. of Denmark) Functional Programming, ML
*
Prof. Seidl (Trier) Static Analysis of Programs
*
Prof. Wilhelm (Saarbrücken) Abstract interpretation (Static program analysis)
Prof. Peter Smith (City University, London) Genetic Algorithms/Genetic Programming

* Osa kooli ajast on reserveeritud magistrandide/doktorandide ettekannetele oma töö tutvustamiseks (nõutav inglise keel !).

Üliõpilasettekandeid hindab nõuandev komisjon, mis koostatakse kutsutud lektoritest ja eesti ülikoolide professoritest. Parimale ettekandele AUHIND ! Eesti tudengite hindamistulemusi aktsepteeritakse ülikoolide poolt kui atesteerimist 1996 aastal.


! Osavõtjatele sõit organiseeritud transpordiga (Tallinnast läbi Tartu), elamine+söök 5. päeva jooksul). Kohtade arv piiratud. Eelisjärjekorras on magistrandid ja doktorandid, kes teevad ettekande.

! Registreerumine nõutav enne 20. veebruari 1996. Selleks täitke REGISTEERIMISLEHT !

Täiendav Informatsioon:

---------------
Monika Perkmann Elektronpost: tempus@cs.ioc.ee
ÜIK, Akadeemia tee 21, tuba B 429 Tel: (+372) 6 397 042
Tallinn EE0026, ESTONIAFaks: (+372) 6 397 042
---------------