OTT ja LEEGU

12. juunil 1997 - käis meie osakonnal külas kunagi meil töötanud Ott Köstner koos leeguan (harilik leeguan - Iguana Iguana) Leeguga

Ott ja Leegu Leeguan Leegu

08/06/2000 Monika Perkmann