Otsustusdiagrammid ja digitaalsüsteemide diagnostika

Prof Raimund Ubar

Arvutitehnika instituut
Tallinna Tehnikaülikool

Esmaspäev, 20.5.2002, 14.00
Küberneetika Maja (Akadeemia tee 21), ruum B216


Kokkuvõte: Lühike ülevaade TTÜ digitaalsüsteemide diagnostika labori uurimistööst. Populaarne sissejuhatus digitaaldiagnostikasse. Boole'i differentsiaalalgebrast, diagnostika üldvõrrandist ja diagnostika põhiülesannete formaalsest püstitusest. Struktuurselt sünteesitud binaarotsustusdiagrammidest ning nende kasutamisest loogikaskeemide diagnostikas. Otsustusdiagrammide üldjuht digitaalsüsteemide modelleerimiseks kõrgematel esitustasanditel (register-edastus ja käitumuslik e. funktsionaalne tasand). Mõningatest otsustusdiagrammide rakendustest: testide süntees, rikete simuleerimine.


Tarmo Uustalu