Teooriapäevad Jõulumäel / Theory Days at Jõulumäe

Tallinna-Tartu vahelised arvutiteaduse teooriapäevad on 2002. a sügisel alustatud ettevõtmine, mille eesmärk on, et eesti teoreetilisema kallakuga arvutiteadlased aegajalt saaksid pisut kuulda üksteise tööst ning üksteiselt midagi uut õppida, sh. eriti kraadiõppurid nii kuulajate kui kõnelejatena.

Sarja kolmeteistkümnes üritus toimub Pärnu lähedal Jõulumäe tervisespordikeskuses 3.-5.10.2008 (reede lõunast pühapäeva lõunani). Teooriapäevi Jõulumäel toetab EITSA administreeritav riiklik IKT kõrghariduse toetamise programm Tiigriülikool+.

Meie külalisteks on kolleegid Lätist, Läti Ülikooli Matemaatika- ja Informaatikainstituudist - Andris Ambainis, Janis Cirulis, Rusins Freivalds, Karlis Freivalds, Juris Smotrovs -, samuti Linda Postniece ANUst Canberras, kes on samuti Riiast.

Registreerimiseks saata email Liina Kammile aadressil surname(at)ut.ee mitte hiljem kui reedeks 19.9.2008, märkida transpordivajadus, samuti saabumise, lahkumise aeg, kui tulek vaid osa-ajaks (NB! viimane on korraldajatele absoluutselt hädavajalik teave!).


The Estonian Theory Days started in 2002 and have been organized biannually since then. The main goal of the event is to let Estonian computer scientists of theoretical orientation to learn by hearing about the work of others. In particular, the main audience of the theory days are graduate students in the roles of both listeners and presenters.

The 13th Theory Days will be held near Pärnu in the Jõulumäe recreation centre 3-5 October 2008 (from Friday noon to Sunday noon). They are sponsored by Tiigriülikool+, a state ICT higher education support program administered by EITSA.

This time, we will have a special honour of hosting colleagues from Latvia, from the Institute of Mathematics and Computer Science of the University of Latvia - Andris Ambainis, Janis Cirulis, Rusins Freivalds, Karlis Freivalds, Juris Smotrovs -, but also Linda Postniece from ANU in Canberra who is also originally from Riga.

To sign up, please send an email to Liina Kamm to the address surname(at)ut.ee by Friday 19 September 2008. In your email please let us know whether you need any transportation. Moreover, if you arrive later or leave earlier, please let us know NOW (this information is crucial for the organizers)!


Tellitud buss Tartust Vanaõuele väljub Lossi tänavalt Inglisilla juurest 3.10. kl 12.00. Sama buss võtab Pärnu bussijaamas peale tallinlased ja riialased kl 14.30. Tallinnast tellitud bussi ei ole. Sobivaks liinibussiks Pärnusse on nt Sebe buss Tallinna bussijaamast kl 12.30, Vana-Pääskülast 12.50.

Tellitud buss Jõulumäelt Pärnu ja Tartu tagasi 5.10. kl 14.00.

Our friends from Riga: On 3 October, our chartered bus from Tartu will pick you up at 14.30 at Pärnu coach station. On 5 October, the chartered bus back to Pärnu and Tartu will leave Jõulumäe at 14.00.Eelmiste teooriapäevade veebilehed on siin:


Liina Kamm
Peeter Laud
Helger Lipmaa
Tarmo Uustalu
Varmo Vene
Viimane uuendus 30.9.2008