Teooriapäevad Mäetagusel /
Theory Days at Mäetaguse

Tallinna-Tartu vahelised arvutiteaduse teooriapäevad on 2002. a sügisel alustatud ettevõtmine, mille eesmärk on, et eesti teoreetilisema kallakuga arvutiteadlased aegajalt saaksid pisut kuulda üksteise tööst ning üksteiselt midagi uut õppida, sh. eriti kraadiõppurid nii kuulajate kui kõnelejatena.

Sarja viieteistkümnes üritus toimub Jõhvi lähedal Mäetaguse mõisahotellis 2.-4.10.2009 (reede lõunast pühapäeva lõunani). Teooriapäevi Mäetagusel toetab ERDFi finantseeritav Arvutiteaduse tippkeskus, EXCS.

Meil on külas kolleegid Steklovi-nim. Matemaatikainstituudi Peterburi Osakonnast (PDMIst), nende seas Edward Hirsch, ja PDMI arvutiteaduse klubist.

Registreerimiseks saata email Liina Kammile, kamm(at)ut.ee, mitte hiljem kui reedeks 18.9.2009, märkida transpordivajadus, samuti saabumise, lahkumise aeg, kui tulek vaid osa-ajaks (NB! viimane on korraldajatele absoluutselt hädavajalik teave!).


The Estonian Computer Science Theory Days started in 2002 and have been organized biannually since then. The main goal of the event is to let Estonian computer scientists of theoretical orientation to learn by hearing about the work of others. In particular, the main audience of the theory days are graduate students in the roles of both listeners and presenters.

The 15th edition of the Theory Days will take place near Jõhvi in the Mäetaguse manor hotel 2-4 October 2009 (from Friday noon to Sunday noon). They are sponsored by the ERDF funded Estonian Centre of Excellence in Computer Science, EXCS.

We will host guests from the St Petersburg Department of the Steklov Mathematical Institute (PDMI), in particular Edward Hirsch, and the PDMI Computer Science Club.

To sign up, please send an email to Liina Kamm, kamm(at)ut.ee, by Friday 18 September 2009. In your email, please let us know whether you need transportation. Moreover, if you plan to arrive late or leave early, please let us know NOW (this information is crucial for the organizers)!


Getting to Mäetaguse: Mäetaguse is 3 kms from Koltsina teerist on the Jõhvi-Tartu road (18 kms from Jõhvi).

Getting home: On Sun 4 October, a chartered bus via Jõhvi to Tallinn will leave Mäetaguse at 14.00. A Taisto bus Narva-Jõhvi-Tartu will pass Jõhvi at 14.45 and Koltsina at around 15.03, arriving in Tartu 17.20.Eelmiste teooriapäevade veebilehed on siin:


Liina Kamm
Peeter Laud
Helger Lipmaa
Tarmo Uustalu
Varmo Vene
Viimane uuendus 1.9.2009