Teooriapäevad Narva-Jõesuus /
Theory Days at Narva-Jõesuu

Tallinna-Tartu vahelised arvutiteaduse teooriapäevad on 2002. a sügisel alustatud ettevõtmine, mille eesmärk on, et eesti teoreetilisema kallakuga arvutiteadlased aegajalt saaksid pisut kuulda üksteise tööst ning üksteiselt midagi uut õppida, sh. eriti kraadiõppurid nii kuulajate kui kõnelejatena.

Sarja kahekümne viies üritus toimub Ida-Virumaal Narva Jõesuu Spas & Sanatooriumis 16.-18.5.2014 (reede lõunast pühapäeva lõunani). Teooriapäevi Narva-Jõesuus toetab Euroopa Regionaalarengu Fondi (ERDF) finantseeritav Eesti arvutiteaduse tippkeskus EXCS.

Registreerimiseks saata email Liina Kammile aadressil kamm(at)ut.ee mitte hiljem kui reedeks 2.5.2014, märkida transpordivajadus, samuti saabumise, lahkumise aeg, kui tulek vaid osa-ajaks (NB! viimane on korraldajatele absoluutselt hädavajalik teave!).


The Estonian CS Theory Days started in 2002 and have been organized biannually since then. The main goal of the event is to let Estonian computer scientists of theoretical orientation to learn by hearing about the work of others. In particular, the main audience of the theory days are graduate students in the roles of both listeners and presenters.

The 25th Theory Days will be held at Narva-Jõesuu Spa Hotel in Ida-Viru county 16-18 May 2014 (from Friday lunchtime to Sunday lunchtime). They are sponsored by the Estonian Centre of Excellence in Computer Science EXCS, which is funded by the European Regional Development Fund (ERDF).

To sign up, please send an email to Liina Kamm, kamm(at)ut.ee, by Friday 2 May 2014. In your email, please let us know whether you need transportation, and if you plan to arrive late or leave early.


Korraldatud transport: Tellitud bussid Narva-Jõesuhu väljuvad reedel 16.5. kl 11.30 Tallinnast Küberneetika Instituudi juurest ja kl 12.00 Tartust Vanemuise alumisest parklast. Liinibuss tagasi Tallinna pühapäeval 18.5. kl 13.40. Tellitud buss tagasi Tartu kl 13.45.

Organized transportation: Chartered buses to Narva-Jõesuu will depart Fri 16 May at 11.30 from the Institute of Cybernetics in Tallinn and at 12.00 from the lower parking lot of Vanemuine in Tartu. Route bus back to Tallinn Sun 18 May at 13.40. Chartered bus back to Tartu at 13.45.Eelmiste teooriapäevade veebilehed on siin: / Here are the webpages of the previous editions of the event:


Liina Kamm
Peeter Laud
Helger Lipmaa
Tarmo Uustalu
Varmo Vene
Viimane uuendus 14.5.2014