Teooriapäevad Rogosis /
Theory Days at Rogosi

Tallinna-Tartu vahelised arvutiteaduse teooriapäevad on 2002. a sügisel alustatud ettevõtmine, mille eesmärk on, et eesti teoreetilisema kallakuga arvutiteadlased aegajalt saaksid pisut kuulda üksteise tööst ning üksteiselt midagi uut õppida, sh. eriti kraadiõppurid nii kuulajate kui kõnelejatena.

Sarja kahekümne seitsmes üritus toimub Võrumaal Rogosi mõisas 6.-8.2.2015 (reede lõunast pühapäeva lõunani). Tegemist on viimaste teooriapäevadega, mida toetab Euroopa Regionaalarengu Fondi (ERDF) finantseeritav Eesti arvutiteaduse tippkeskus EXCS. Sarja edasine jätkumine pole kindel.

Registreerimiseks saata email Tiina Laasmale aadressil tiina(at)cs.ioc.ee mitte hiljem kui reedeks 23.1.2015, märkida transpordivajadus, samuti saabumise, lahkumise aeg, kui tulek vaid osa-ajaks (NB! viimane on korraldajatele absoluutselt hädavajalik teave!).


The Estonian CS Theory Days started in 2002 and have been organized biannually since then. The main goal of the event is to let Estonian computer scientists of theoretical orientation to learn by hearing about the work of others. In particular, the main audience of the theory days are graduate students in the roles of both listeners and presenters.

The 27th Theory Days will be held at Rogosi manor in Võru county 6-8 February 2015 (from Friday lunchtime to Sunday lunchtime). These are the last Theory Days sponsored by the European Regional Development Fund (ERDF) funded Estonian Centre of Excellence in Computer Science EXCS. At this moment, it is not clear whether the series can continue.

To sign up, please send an email to Tiina Laasma, tiina(at)cs.ioc.ee, by Friday 23 January 2015. In your email, please let us know whether you need transportation, and if you plan to arrive late or leave early.


Korraldatud transport: Tellitud buss Tartust Rogosisse väljub reedel 6.2. kl 12.45 Vanemuise alumisest parklast. Buss Rogosist tagasi Tartu (raudteejaama ja kesklinna) pühapäeval 8.2. kl 13.30.

Organized transportation: A chartered bus from Tartu to Rogosi will depart Fri 6 Feb at 12.45 from the lower parking lot of Vanemuine. Back from Rogosi to Tartu (the railway station and the city center) Sun 8 Feb at 13.30.Eelmiste teooriapäevade veebilehed on siin: / Here are the webpages of the previous editions of the event:


Peeter Laud
Helger Lipmaa
Tarmo Uustalu
Varmo Vene
Viimane uuendus 2 February 2015