Maatriksite korrutamise kaudu programmianalüüsi?!

Härmel Nestra

Arvutiteaduse instituut
Tartu Ülikool

Neljapäeval, 27. novembril 2003, kl 14.00
Küberneetika Maja (Akadeemia tee 21), ruum B101


Ettekande kiled: pdf

Kokkuvõte: Ettekanne otsib võimalusi esitada programmi analüüsimise ülesannet maatriksioperatsioonide kaudu ja heidab kaudselt valgust küsimusele, miks programmianalüüs kui teadusharu eksisteerib.


Tarmo Uustalu
Last update 27.11.2003