Klasterdamisalgoritm sündmuste logidest mustrite kaevandamiseks

Risto Vaarandi

Eesti Ühispank

Neljapäeval, 26. veebruaril 2004, kl 14.00
Küberneetika Maja (Akadeemia tee 21), ruum B101


Ettekande kiled: ppt

Kokkuvõte: Sündmuste logidest huvipakkuvate mustrite leidmine on süsteemi- ja võrguhalduse oluline ülesanne. Seni on selle ülesande lahendamiseks peamiselt kasutatud sagedaste elemendihulkade (frequent itemsets) kaevandamise algoritme, mis leiavad sageli esinevaid sündmusi ning nendevahelisi seoseid. Teisalt on ei ole sugugi kõik huvipakkuvad sündmused sagedased - näiteks veasituatsioone tähistavad logikirjed on reeglina harvaesinevad, kuid see-eest äärmiselt huvipakkuvad. Ettekandes vaadeldakse klasterdamisalgoritmi, mis ühelt poolt leiab logis sageli esinevad tüüpsündmused, kuid samas identifitseerib ka harvaesinevad ja potentsiaalselt huvipakkuvad sündmused.


Tarmo Uustalu
Last update 26.2.2004