Tüübikontrolli vahendid tüübivabade magasinkeelte jaoks

Jaanus Pöial

IT Kolledž

Thursday, 1 March 2007, 14:00
Cybernetica Bldg (Akadeemia tee 21), room B101


Abstract: Ettekandes kirjeldatakse staatilise tüübikontrolli raamistikku magasinipõhiste madaltaseme programmeerimiskeelte jaoks, näit. Forth, PostScript, jt. Magasinipõhist arhitektuuri leiame mitmetes populaarsetes virtuaalmasinates - CLR, JVM, samuti riistvaras. Magasinipõhise virtuaalmasina kood on samuti näide magasinkeelest, mida on tarvis analüüsida. Suurel osal juhtudest on magasinkeel ise tüübivaba - tüüpidega seotud kitsendused on osa koodistandardist ja programmeerimiskultuurist, mitte keelest.

Tuuakse sisse n.-ö. "väline" analüüsivahend, mis lubab teatud tingimustel leida koodist kohti, kus magasini kasutamine äratab kahtlust (aga ei pruugi sellegipoolest vale olla). Prototüüpanalüsaatori tuum on kirjutatud Javas.


Tarmo Uustalu
Last update 23.2.2007